Choose skin color

Reset to default

Lễ Bổ Nhiệm MS Nguyễn Sanh Ngọc tại Hội Thánh Fountain Valley, California.

BCH FVC3

Trong gần 4 năm qua, Hội Thánh Fountain Valley tạm thời có Quyền Quản Nhiệm MS Hồ Cơ Nghiệp, đảm trách cùng với hai MSNC Phụ Tá là Bùi Tất Nhuận và Lê Minh Sơn và Chúa đã ban cho sinh hoạt Hội Thánh đi vào nề nếp, chương trình giảng dạy có hệ thống. Hội Thánh phát triển vững vàng trong ơn Chúa, là Hội Thánh thứ 99 của Giáo Hạt Việt Nam – Hoa Kỳ. Mỗi Chúa Nhật có những MS Diễn giả đến ban phát lời Chúa thật đầy ơn.

 

Tạ ơn Chúa, CN 18/4/2013 Hội Thánh có Hội Đồng Bất Thường thông qua việc mời MS

Nguyễn Sanh Ngọc làm Quản Nhiệm Hội Thánh.Và CN 5/5/2013 MSGHT Lê Vĩnh Thạch chủ tọa Lễ Bổ Nhiệm Tân MSQN Nguyễn Sanh Ngọc với sứ điệp “Con Đường Của Ân Sủng”, Kinh Thánh Ga-la-ti 1:6-16, Câu gốc “Khi Đức Chúa Trời…lấy ân điển gọi tôi” Ga-la-ti 1:15b. Ca Đoàn Hội Thánh dự phần với Thánh Ca “Trông Mong Thiên Ân”

 

Sau đó là Nghi Thức Bổ Nhiệm. MSGHT Lê Vĩnh Thạch mời các MS trong Giáo Hạt có mặt trong buổi lễ đặt tay cầu nguyện cho MS Nguyễn Sanh Ngọc và Bà trong chức vụ chăn bầy cũng như công việc Chúa tại Hội Thánh. Buổi Lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm và cảm động. Sau đó mọi người cùng thông công cách vui vẻ thật thà đánh dấu một ngày vui trọng đại của Hội Thánh.

 

Thư Ký Trương Đình Huy tường trình.