Choose skin color

Reset to default

Cám ơn quý vị và các bạn đã đến thăm VNDistrict.org, Mạng Lưới Truyền Giáo, Dưỡng Linh và Thông Tin Liên Lạc của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ.

 

Nơi đây quý vị sẽ tìm được những tin tức và thông báo của Văn Phòng Giáo Hạt cho các Hội Thánh Chúa khắp nơi. Mạng lưới VNDistrict sẽ cập nhật và cung cấp những dữ kiện về các Hội Thánh và các Tôi Tớ Chúa đang hầu việc Ngài trong Giáo Hạt. Ðây cũng là nơi những sinh hoạt của các ban ngành trong Giáo Hạt được nêu ra để tôi con Chúa biết và cùng cầu nguyện, cùng hợp sức để góp phần làm vinh hiển Danh Ngài.

 

Trong tinh thần đồng công cộng tác hầu việc Chúa, ước mong được sự đóng góp của quý tôi tớ và con cái Chúa khắp nơi.

Our mission is to know Jesus Christ; exalt Him as Savior, Sanctifier, Healer, and Coming King; and complete His Great Commission.